KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ İmuneks Farma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle ‘İmuneks Farma’ olarak anılacaktır) olarak sizinle ilgili kişisel verileri işleyeceğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesi gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. İlgili Kişi Aşağıdaki yöntemlerle kendisiyle ilgili bazı kişisel verileri topladığımız siz Kanun…